Anhörig

Anhörig

För dig som är anhörig
I vissa kommuner har anhöriga möjlighet att anställas av kommunen för att vårda en närstående, så kallad anhöriganställning. Ibland kan den anhörige vara i behov av avlastning under begränsade och ibland återkommande perioder. Då kan den funktionshindrade erbjudas växelvård eller korttidsvård, vilket innebär en periods vistelse på sjukhem eller rehabiliteringsanläggning. I vissa fall kan en anhörigvårdare få avlösning för egen rekreation. Även för dessa insatser ska en ansökan göras hos biståndsbedömare i kommunen som också kan ge ytterligare information.

Mer information från Göteborgs Stad hittar du här:  Stöd till anhöriga

 

Hjärnkrafts anhörigtelefon

Har du som anhörig till en person med förvärvad hjärnskada frågor eller behöver prata med någon?

Hjärnkrafts anhörigtelefon är öppen måndagar kl 10-12 och onsdagar kl 12-14.
Välkommen att ringa 08-447 45 38.