Anhörig

AnhörigFAKTA

Länkar (Råd & Stöd) Anhörigstöd i Göteborg med omnejd.
Samhällets insatser

Hjärnkraft Göteborg ordnar regelbundet möten med enbart anhöriga till skadade personer för att träffas och samtala om gemensamma problem.

Hur fungerar Hjärnkrafts anhörigmöten?

Tanken med anhörigmöten är att man gemensamt skall kunna lösa problem. Den ene berättar om sitt fall och den andre har kanske lösningen på problemen. För att kunna göra detta i en strukturerad form så använder vi ett enkelt frågeformulär som består av fyra frågor. Vi tar dem en i sänder och går laget runt. Frågorna lyder så här:

  • Vilka svårigheter har Du som anhörig mött?
  • Vilka problem har Du lyckats klara av och hur gick det till?
  • Vilka problem behöver du lösa nu?
  • Hur skall vi kunna hjälpa varandra?

Tanken med att dela upp det på detta sätt är att en person inte skall stjäla hela kvällen och förlora sig i en mängd detaljer.

Man berättar de viktigaste delarna i sin historia. Varje individ som berättar föder tankar och idéer hos de andra. Så till exempel berättade en av våra med-lemmar att familjen hade haft stora problem med ständiga byten av personliga assistenter. Varje gång så måste de nya assistenterna instrueras på nytt.

Med hjälp av en dator gjorde vår medlem en handbok som handlar om hur man skall uppföra sig och behandla den skadade. Denna handbok uppdateras ständigt så att den alltid är aktuell. Handboken innehåller alla uppgifter om medicinerna, om den skadades dagliga liv, om humör, kontaktpersoner etc.

Vi byter alltså tankar och idéer med varandra. För att få hjälp själv så ger man av sin egen kunskap. På köpet så blir man goda vänner.

När är det Anhörigmöten?

De anhöriga har ofta fullt upp. Det är djupt engagerade med att lösa dagliga problem för den skadade och vi har därför möten högst 4 gånger per år.

Anhörigmöten är till för anhöriga

Tanken med anhörigmöten är att man skall kunna prata friare när man inte har den skadade med sig. Vi vill ju inte att de skadade skall känna sig överkörda vilket kanske blir fallet när alla pratar på i sin takt och inte tänker på att det kan ta längre tid för den som är skadad.

Men de skadade då?

De skadade har en grupp för egna aktiviteter, Hjärnteamet. Men givetvis har vi skadade som är med på styrelsemöten och vi har familjeaktiviteter, som gäller såväl skadade som anhöriga och har man personlig assistent så är givetvis även han/hon välkommen.

När vi har julfest eller någon utflykt så tar man med sig assistenter, vänner och bekanta.

Vårt mål är att man skall trivas i Hjärnkraft!

Mer information

Under Länkar (Råd & Stöd) finns uppgift om Anhörigstöd i Göteborg med omnejd.

Läs mer om samhällets insatser på förbundets hemsida.