Om Hjärnkraft

HJÄRNKRAFT är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening för personer med förvärvade hjärnskador, anhöriga och stödjande medlemmar.

Föreningen bildades 1988. Det är en rikstäckande organisation med 20 länsföreningar och en riksförening. Medlemsantalet växer och i dag är vi över 3000 (2018) medlemmar i hela landet.

HJÄRNKRAFT verkar för att personer med förvärvade hjärnskador får bästa möjliga sjukvård och rehabilitering, att anhöriga erhåller stöd och rehabilitering, att förebygga olyckor och sjukdomar, att forskning och utbildning på området premieras.

HJÄRNKRAFT verkar också för att personer med förvärvade hjärnskador får ett stimulerande arbete, utbildning, en ekonomisk trygghet, en fungerande social service, bra boende och en meningsfull fritid.

HJÄRNKRAFT arbetar för en allmän uppslutning kring kravet på sammanhängande rehabiliteringskedjor, där ingen tappas bort. Ett sådant fullföljande anser vi vara den bästa tänkbara investering för både individ och samhälle.

De enskilda medlemmarna utgör basen för hela organisationen. Medlemmarna bildar läns- och lokalavdelningar, som är drivkraften i förbundets handikappspolitiska arbete. HJÄRNKRAFT i Göteborg är en av dessa lokalavdelningar.