Länkar

Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT www.hjarnkraft.nu
Andra läns- och lokalföreningar inom HJÄRNKRAFT Halland
Kalmar
Skåne
Stockholm

Forskning HAREC – Tvärvetenskapligt centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning
Handikapporganisationer HSO, Handikappförbundens samorganisation
HSO Göteborg
Afasiförbundet i Sverige
De Handikappades Riksförbund, DHR
Dalheimers Hus
Epilepsiföreningen,
031-13662
NHR-Göteborg, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Göteborg
Personskadeförbundet RTP
STROKE – Riksförbundet
Hjälpmedel Icap, datorbaserade hjälpmedel Mobilitetscenter (bilanpassning, körkortsfrågor)
Rehabshop: hjälpmedel Tentaculus, datorbaserat kognitivt stöd i bostaden Hjälpmedelsinstitutets WWW-tjänst
Hjälpmedelstorget – portal om kognitiva hjälpmedel
Hälsa och sjukvård Västra Götalandsregionen (där får du fler länkar)
Idrott Svenska Handikappidrottsförbundet Parasportförbundet Göteborg
Internationella organisationer Danska hjerneskadeforeningen Headway, (Engelska hjärnkraft) Brain Injury Association USA Nordiska Handikappolitiska rådet
Kläder Legawear (måttbeställning på nätet)
Klädvalet
Kollektivtrafik
Läkemedel Patient-FASS – allt om läkemedel i Sverige
Om hjärnan och hjärnskador Human Brain Atlas Neuroguiden.se
Rehabilitering Bräcke Diakoni
Björkbackens Dagverksamhet Dalheimers Hus Hjärnskadeforum
Rekreation Share Music Sweden – om att skapa och uttrycka sig genom musik, dans och teater
Resor / turism
Turism för alla
Råd och stöd  Brukarstödscentrum Göteborg (för boende i Göteborg)
LaSSe Brukarstödcenter (för boende inom Västra Götalandsregionen)
Anhörigstöd (Hjärnkrafts folder) Anhörigstöd Björkbacken
Anhörigstöd i Göteborg
Du som vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. I din stadsdel finns anhörigkonsulenter eller samordnare som du kan vända dig till för att få råd och stöd. Sök i din stadsdel
t.ex. Anhörigstöd Västra GöteborgAnhörigstöd PartilleAnhörigstöd MölndalAnhörigstöd KungälvAnhörigstöd KungsbackaAnhörigstöd Härryda

 


Nationella hjälplinjen
Rättigheter Independent Living – Assistanskoll
AJ – Ekonomiska rättigheter
Sexualitet och funktionshinder Hemsida gjord i samarbete mellan HSO och RFSU
Utbildning FunkHis – funktionshindrades liv och villkor i ett historiskt perspektiv
Ädelfors Folkhögskola