Länkar

Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT www.hjarnkraft.nu
Andra läns- och lokalföreningar inom HJÄRNKRAFT Halland
Kalmar
Skåne
Stockholm

Forskning HAREC – Tvärvetenskapligt centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning
Handikapporganisationer HSO, Handikappförbundens samorganisation
HSO Göteborg
Afasiförbundet i Sverige
De Handikappades Riksförbund, DHR
Dalheimers Hus
Epilepsiföreningen,
031-13662
NHR-Göteborg, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Göteborg
Personskadeförbundet RTP
STROKE – Riksförbundet
Hjälpmedel Icap, datorbaserade hjälpmedel Mobilitetscenter (bilanpassning, körkortsfrågor)
Rehabshop: hjälpmedel Tentaculus, datorbaserat kognitivt stöd i bostaden Hjälpmedelsinstitutets WWW-tjänst
Hjälpmedelstorget – portal om kognitiva hjälpmedel
Hälsa och sjukvård Västra Götalandsregionen (där får du fler länkar)
Idrott Svenska Handikappidrottsförbundet Handikappidrott i Göteborg
Internationella organisationer Danska hjerneskadeforeningen Headway, (Engelska hjärnkraft) Brain Injury Association USA Nordiska Handikappolitiska rådet
Kläder Legawear (måttbeställning på nätet)
Klädvalet
Kollektivtrafik
Läkemedel Patient-FASS – allt om läkemedel i Sverige
Om hjärnan och hjärnskador Human Brain Atlas Neuroguiden.se
Rehabilitering Bräcke Diakoni
Björkbackens Dagverksamhet Dalheimers Hus Hjärnskadeforum
Rekreation Share Music Sweden - om att skapa och uttrycka sig genom musik, dans och teater
Resor / turism
Turism för alla
Råd och stöd Brukarstödcentrum i Göteborg (för boende i Gbg)
LaSSe Brukarstödcenter (för boende inom Västra Götalandsregionen)
Anhörigstöd (Hjärnkrafts folder) Anhörigstöd Björkbacken
Anhörigstöd i Göteborg
Du som vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. I din stadsdel finns anhörigkonsulenter eller samordnare som du kan vända dig till för att få råd och stöd. Sök i din stadsdel
t.ex. Anhörigstöd Västra GöteborgAnhörigstöd PartilleAnhörigstöd MölndalAnhörigstöd KungälvAnhörigstöd KungsbackaAnhörigstöd Härryda

 


Nationella hjälplinjen
Rättigheter Independent Living – Assistanskoll
AJ – Ekonomiska rättigheter
Sexualitet och funktionshinder Hemsida gjord i samarbete mellan HSO och RFSU
Utbildning FunkHis – funktionshindrades liv och villkor i ett historiskt perspektiv
Ädelfors Folkhögskola